Utbildning i Det Coachande Ledarskapet - Wells Done!

När era coacher och ledare behöver utvecklas för att ta säljorganisationen till nästa nivå…

Det Coachande Ledarskapet - Wells Done!

Många säljorganisationer växer snabbt och man lyfter gärna bra säljare till säljchefer och coacher utan att ge dem direkta verktyg för att lyckas i sitt ledarskap.

Coachande ledarskap kan beskrivas som en informell ledarfilosofi där man utgår från medarbetarens egen vilja till lärande, outnyttjade potential, utveckling och förmåga att leda sig själv. 

Det är inte någon ny ledarskapsutbildning utan ett komplement till de ledarskapsutbildningar och den kunskap som redan finns. I ledande befattningar behöver vi vara både chef, ledare och coach. Det är när vi behärskar alla de rollerna som vi får störst i effekt i organisationen.

En av de många vinsterna med ett coachande ledarskap är att man på sikt får mer självgående medarbetare. Genom att ge medarbetarna en chans att utvecklas själva ökar motivationen, prestationerna och därmed också resultaten.

När säljcheferna hittar medvetenheten kring sitt eget ledarskap tillsammans med verktyg för det coachande ledarskapet så bidrar det till allt från ökad medvetenhet (hos både cheferna och medarbetarna), bättre planering, förbättrad kommunikation, ökat självförtroende till bättre resultat.

Coachande ledarskap ger bl a:

  • Ökad produktivitet
  • Ökad motivation hos medarbetare
  • Ökat självledarskap hos medarbetare
  • Ökad potenial i arbetsgruppen

Information om utbildningen:

  • Den är väldigt interaktiv där deltagarna genom upplevelse och många övningar lär
  • Utbildningen består av 5 moduler och totalt ca 16 timmar
  • Nästa utbildningstillfälle är 5-6 maj 8.00-17.00
  • Utbildningsmaterial, frukost, lunch och fika ingår
  • 9 995 kr per person


Nyfiken på att veta mer? Maila ylva@wellsrekrytering.se eller ring 0703-885733. 

Välkommen!

 

Djupdykning i sig själv (mer än man normalt sätt tenderar att göra) i form utav övningar med överraskande resultat.

Deltagare Säljledare

Jag är väldigt nöjd med utbildningen. Man fick tänka till och utmana sig själv. Det var ett roligt upplägg där man hela tiden var involverad och aktiv.

Deltagare Kundservicechef

Utbildningen ledde till ökad motivation och prestation. Säljarna har också blivit mer självgående och bättre på att leda sig själva och coacherna fantastiska verktyg att luta sig mot.

Anas Hsissen CEO, Flexibla Människor

Utbildningen var väldigt bra, blev positivt överraskad då det var väldigt lärorikt och man lärde sig mycket om sig själv, sina kollegor och sitt ledarskap

Deltagare Säljcoach

Utbildarna bjöd på sig själva, humor, glädje och skapade ett bra engagemang hos deltagarna

Deltagare Säljchef

Var nöjd med alla delar i utbildningen, tycker det var väldigt kul och framförallt lärorikt.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor