facebook tracking

Utbildning i Det Coachande Ledarskapet - Wells Done!

När era coacher och ledare behöver utvecklas för att ta säljorganisationen till nästa nivå…

Jag vill tillbaka...

Det Coachande Ledarskapet - Wells Done!

Många säljorganisationer växer snabbt och man lyfter gärna bra säljare till säljchefer och coacher utan att ge dem direkta verktyg för att lyckas i sitt ledarskap.

Coachande ledarskap kan beskrivas som en informell ledarfilosofi där man utgår från medarbetarens egen vilja till lärande, outnyttjade potential, utveckling och förmåga att leda sig själv. 

En av de många vinsterna med ett coachande ledarskap är att man på sikt får mer självgående medarbetare. Genom att ge medarbetarna en chans att utvecklas själva ökar motivationen, prestationerna och därmed också resultaten.

När säljcheferna hittar medvetenheten kring sitt eget ledarskap tillsammans med verktyg för det coachande ledarskapet så bidrar det till allt från ökad medvetenhet (hos både cheferna och medarbetarna), bättre planering, förbättrad kommunikation, ökat självförtroende till bättre resultat.

Coachande ledarskap ger bl a:

  • Ökad produktivitet
  • Ökad motivation hos medarbetare
  • Ökat självledarskap hos medarbetare
  • Ökad potenial i arbetsgruppen

Information om utbildningen:

  • Utbildningen består av 5 moduler och totalt ca 11 timmar
  • 2 timmars uppföljning efter 6-8 veckor
  • Utbildningmaterial ingår

Sagt om coachande ledarskapet

Utbildningen ledde till ökad motivation och prestation hos säljarna. Säljarna har också blivit mer självgående och bättre på att leda sig själva. Samtidigt fick coacherna fantastiska verktyg att luta sig mot.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor